За програмата         Често задавани въпроси


Кандидатстването по
ПРОГРАМА
Информационни и Комуникационни Технологии ( ИКТ - 2017 )
СЕ ПРЕКРАТЯВА,
съгласно предварително обявения краен срок - 20.09.2017 , 17:30 ч.