Често задавани въпросиВъв връзка с кандидатстване по НП ,,ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование" имам следния въпрос: През м. декември 2016г. сме получили получи интерактивна дъска от МОН. Не сме кандидатствали по програмата с формуляр. Това означава ли, че попадаме в ограничението за кандидатстване през тази година?

За съжаление интерактивните дъски през 2016 г. са финансирани по същата програма и независимо, че не сте преминали формална процедура на кандидатстване, Вие попадате в ограничителните условия, които сме заложили в нашите Правила за кандидатстване.Националната програма ИКТ в системата на училищното и предучилищното образование важи ли за частните училища?

На този етап нямаме финализирана нормативна промяна в реда на финансиране на частните образователни институции, така че за съжаление нямаме механизъм да Ви подкрепим.В секция "регистрация" има допусната грешка в изписания имейл адрес. Моля да ми посочите по какъв начин да извърша корекция, за да продължа с регистрирането.

Вие не можете, но ние можем. Напишете ни коя е институцията и сгрешения адрес и ще го поправим, а грешката вероятно е дошла от Вас, тъй като информацията за мейлите е взета директно от регистрите ни, където информацията е подадена от самата институция (т.е. от Вас) и ние не я коригираме, ако някой не ни уведоми за проблем.

* При отправяне на запитвания към екипа на поддръжка на системата, с цел коректна идентификация на учебното заведение, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО посочете в e-mail-a си код по НЕИСПУО.Директор съм на детска ясла. Искам да попитам тъй като детските ясли са към Министерство на здравеопазването, можем ли да кандидатстваме по вашият проект? В детските ясли се възпитават също деца, необходима ни е техника за обучение на персонала за тренинги с родители за открити ситуации за деца! Искам да повиша качеството на отглеждане и възпитание на децата, затова моля за Вашето съдействие!

За съжаление в детските ясли не се води училищна или предучилищна подготовка, затова и въпреки добрите ни намерения на този етап нямаме възможност да Ви включим в програмата.Мога ли да попитам дали частните детски градини имат право на субсидия по Компонента 3 от новия етап на Програма ИКТ?

На този етап нямаме финализирана нормативна промяна в реда на финансиране на частните образователни институции, така че за съжаление нямаме механизъм да Ви подкрепим.Можем ли да редактираме избора си, след като веднъж го подадем?

Можете до последния срок (20 септември, 17.30 часа), но съветът ни във всички случаи да не чакате до последния момент.Ние сме Център за специална образователна подкрепа – интересуваме се дали бихме могли да кандидатстваме за финансиране на дейности по НП „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”. До 1 август институцията е имала статут "Помощно училище".

За съжаление в досегашния формат на програмата не сме залагали финансиране на техника за организации, различни от училища и детски градини – вероятно през следващата година ще предвидим целеви средства и за тях.Можем ли да кандидатстваме едновременно по компонент 2 и компонент 4?

Да можете, стига да спазвате ограничителните условия за всеки от компонентите.